option-select

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare – Politica) se aplică faţă de toate informaţiile, pe care SRL „Formex-Grup” le poate obţine despre Utilizator în timpul folosirii de către acesta a site-ului plusoptica.md, a serviciilor, funcţiilor, softului şi produselor SRL „Formex-Grup” (denumite în continuare – Servicii). Utilizarea Serviciilor înseamnă acordul necondiţionat al Utilizatorului cu Politica dată şi cu condiţiile de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, precizate în ea; în cazul dezacordului cu aceste condiţii, utilizatorul trebuie să se abţină de la utilizarea Serviciilor.

1. Utilizatorul îşi asumă angajamentul să nu amplaseze pe Site şi să nu expedieze prin intermediul Site-ului orice materiale cu următorul caracter:

 

2. Informaţii personale ale Utilizatorilor, pe care le primeşte şi le procesează SRL „Formex-Grup”.

 

3. Condiţiile de procesare a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor şi transmiterea lor persoanelor terţe.

Este păstrată confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepţia cazurilor de furnizare benevolă a informaţiilor despre sine de către Utilizator pentru acces liber unui număr nelimitat de persoane. În cazul utilizării unor Servicii aparte (de exemplu, Disqus), Utilizatorul îşi dă consimţământul ca o anumită parte a informaţiilor sale personale să devină publice.

4. SRL „Formex-Grup” este în drept să furnizeze datele cu caracter personal ale utilizatorului persoanelor terţe în următoarele cazuri:

 

5. În timpul procesării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, SRL „Formex-Grup” se conduce de prevederile Legii RM „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”.

 

6. Modificarea datelor cu caracter personal de către Utilizator

 

7. Măsurile, întreprinse pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor

SRL „Formex-Grup” întreprinde măsurile necesare şi suficiente de ordin tehnic şi organizatoric pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorului de acces ilegal sau accidental, de ştergere, modificare, blocare, copiere, răspândire a lor, precum şi de alte acţiuni ilegale din partea persoanelor terţe.

8. Modificarea Politicii de confidenţialitate.

SRL „Formex-Grup” îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezenta Politică de confidenţialitate. În cazul introducerii modificărilor la versiunea actuală este indicată data ultimei actualizări. Noua redacţie a Politicii intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul www.plusoptica.md, dacă noua redacţie a Politicii nu prevede altceva. Versiunea în vigoare întotdeauna se află pe pagină la următoarea adresă: https://plusoptica.md/privacy_policy/.

 

9. Prezenta Politică şi relaţiile dintre utilizator şi SRL „Formex-Grup”, care decurg în legătură cu aplicarea Politicii de confidenţialitate, se supun legislaţiei Republicii Moldova.

 

10. Legătură inversă

Корзина
PLUSOPTICA.MD Очки, оправы, оптика и линзы в Кишиневе
069 777 384 & 060744928 Обратный звонок