en ru ro

Acordul cu utilizatorul

Acordul cu utilizatorul

Condiţiile Acordului cu Utilizatorul sînt obligatorii pentru orice persoană care se află pe site-ul www.plusoptica.md . Dacă nu sînteţi de acord cu condiţiile Acordului cu Utilizatorul (în totalitate sau parţial) sînteţi rugaţi să ieşiţi imediat de pe site-ul www.plusoptica.md

Aflarea pe site a persoanei este tratată ca acordul de facto cu toate condiţiile Acordului cu Utilizatorul.

Prezentul Acord, precum şi modificările şi anexele la el intră în vigoare din momentul publicării lor pe Resursă.

Noţiuni utilizate în text:

Resursă — totalitatea Informaţiei documentate, care se află şi/sau care este accesibilă din reţeaua de internet la adresa www.plusoptica.md, organizată din iniţiativa proprie de Administraţia Resursei.
Administraţia Resursei — persoana (persoanele), care asigură administrarea aparatajului tehnic şi/sau a informaţiei, care este plasată pe Resursă, care are la fel dreptul de a lua deciziii cu caracter administrativ-expeditiv şi să stabilească reguli, inclusiv şi de a limita utilizarea Resursei.
Informaţia — totalitatea informaţiilor, prezentate sub orice formă, pe orice purtător (inclusiv, dar nu limitîndu-se la: video, audio, text, desen, grafică sau sub orice alte forme şi prin alte metode) plasate pe Resursă.

 1. Este interzisă utilizarea operelor fără consimţămîntul titularului de drepturi sub forma indicată mai jos şi prin următoarele metode: reproducerea, răspîndirea originalului sau a exemplarelor lui, transmiterea în locaţiune (chirie) a exemplarelor operei, importul exemplarelor operei în scopul răspîndirii ei, inclusiv şi a exemplarelor, făcute cu acordul autorului sau a oricărui titular al dreptului de autor, demonstrarea publică a operei, interpretarea operei în public, difuzarea în emisie, inclusiv şi prin satelit (teleradiodifuziune) sau prin cablu, retransmiterea simultană şi neschimbată în emisie directă sau prin cablu a operei, punerea la dispoziţie în regim interactiv, traducerea operei, prelucrarea, adaptarea, aranjarea sau alte moduri de modificare ale operei.
 2. Toată informaţia de pe Resursă este prezentată cu condiţia „astfel cum este”. Administraţia Resursei îşi rezervă dreptul să schimbe (să redacteze) sau să sustragă Informaţia, la dorinţa sa proprie, dar şi avizele şi comentariile Utilizatorilor, să limiteze şi să să întrerupă şi să limiteze accesul la Resursă în orice perioadă de timp din orice motiv sau fără să explice cauza, cu sau fără avizul prealabil, să şteargă account-ul (înregistrarea) Utilizatorului în anumite cazuri, fără să răspundă pentru orice daune, care pot fi aduse Utilizatorului astfel. Utilizatorul Resursei este obligat să respecte drepturile altor utilizatori, a persoanelor terţe, a Administraţiei Resursei, să respecte tradiţiile şi etica încetăţenită deja în reţelele de Internet şi în societate în general.
 3. Administraţia Resursei este în drept să colecteze şi să păstreze datele Utilizatorului, dar şi în anumite cazuri să-i blocheze Utilizatorului accesul pe site. Administraţia Resursei e în drept, conform cerinţelor legale a organelor de stat să prezinte informaţia deţinută despre Utilizator.
 4. Resursa poate conţine publicitate, diverse anunţuri de la Resursa Administraţiei, înştiinţări automatizate şi expedieri de noutăţi.
 5. Administraţia Resursei nu este responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte, care au avut loc din cauza folosirii sau imposibilităţii de utilizare a Informaţiei Resursei. Administraţia Resursei nu garantează, că Informaţia Resursei va fi prezentată non-stop, repede, sigur şi fără erori, că rezultatele care pot fi obţinute de către Utilizator, vor fi exacte şi sigure, că calitatea oricărui produs, serviciu, Informaţie etc., primite la utilizarea Resursei, va corespunde aşteptărilor Utilizatorului.
 6. Nimic din Acordul dat nu poate fi considerat ca stabilirea între Utilizator şi Administraţia Resursei relaţii de agenţie, tovărăşii, relaţii de colaborare, relaţii de angajare a personalului sau orice alt tip de relaţii, care nu sînt prevăzute direct de Acordul în cauză.
 7. Recunoaşterea nevalabilităţii în judecată a unui anumit regulament, acord sau care nu necesită executare forţată nu duce la anularea sau neîndeplinirea altor condiţii a prezentului Acord.
 8. Utilizatorul se obligă să nu folosească Resursa în următoarele scopuri:
 • ilegale, dăunătoare, ameninţătoare, care insultă moralitatea, sînt calomnioase, care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi ale proprietăţii intelectuale, care fac propaganda urii şi/sau a discriminării oamenilor conform criteriilor rasiale, etnice, sexuale, sociale, dar şi care încalcă normele de rigoare stabilite şi etica comunicării pe Internet sau care îngreunează lucrul altor Utilizatori cu Informaţia Resursei, lezarea drepturilor diferitor minorităţi;
 • încălcarea drepturilor minorilor şi/sau lezarea drepturilor lor sub orice formă, inclusiv şi acelora morale;
 • a se da drept altă persoană, care nu este Utilizator sau drept reprezentant al unei organizaţii şi/sau a unei comunităţi, inclusiv şi în calitate de Serviciu Suport al Administraţiei Resursei, drept colaborator al Administraţiei Resursei, moderator al forumurilor, dar şi pentru inducerea în eroare, culegerea şi păstrarea datelor personale ale persoanelor terţe.
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 lei
1 шт.
Перейти в корзину